Gå til innholdet

Organisasjonen for barnevernsforeldre

har satt ny dato for landsmøte til etter sommerferien

20 september. Oslo kl. 10:00 – 14:00

Spørsmål?

Ta kontakt med leder Merethe Løland

 

Siste innlegg

Samvær og våre tanker

Denne episoden handler om følelser og tanker rundt samvær. Håper du vil lytte og komme med egne opplevelser knyttet til dette. Både på godt og på vondt.

Høringssvar-rammevilkår-for-private-tjenesteyterer-i-barnevernet

Vi opplever det som litt vanskelig at både kommersielle og ideelle aktører er puttet inn i en felles betegnelse,- private. Det vil i mange tilfeller være nokså stor forskjell på hvilke tjenester de tilbyr og hvordan disse aktørene jobber. Notatet tar for seg mange...

Informasjon om steder det er nettverksmøter i 2020 

Vi begynner å åpne for nettverksmøter, velkommen

Nettverksmøte Kristiansand

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Tirsdag 26.05 Kl. 16:30 – 18:30

Nettverksmøte Oslo

OBF
Torggata 1
0181 OSLO

Onsdag 27.05 Kl. 17:00 – 19:00

Epost til OBF

post@barnevernsforeldrene.no

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker å bidra til en positiv utvikling av barnevernet i Norge.
Vi ble formelt stiftet 17. november 2013 etter to års forarbeid. OBF sitt formål er å samle, støtte og være talerør for foreldre som har eller har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger.

OBF er en organisasjon som jobber for å styrke foreldres stemme i saker som vedrører barnevernsfeltet.

Hovedstyret i OBF består av engasjerte foreldre som daglig står på for å gjøre livet litt lettere for foreldre med barn i fosterhjem eller institusjon.

Vi har mange trofaste medlemmer som gjør en kjempe jobb, men vi trenger stadig flere. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi gjøre en forskjell!

Meld deg inn i OBF

Håndbok for barnevernsforeldre

 

OBF har utarbeidet en Håndbok for barnevernsforeldre.

Last ned