Gå til innholdet

Siste innlegg

Pressemelding

Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD) i Strasbourg høsten 2018. Dommen forelå allerede 27.mai i år, men ble først avsagt 10.09.19.

Klar melding

Reaksjoner etter Lobben saken i EMD

Jubel fra Strasbourg

Dette er og blir en viktig og historisk dag! Europas dom mot Norge er knusende.

Nettverksmøte Bergen

Batteriet, Vest
Kong Oscars gate 62
5017 BERGEN

Tirsdag 26.11 Kl. 18:00 – 20:00

Nettverksmøte Oslo

OBF
Torggata 1
0181 OSLO

Onsdag 27.11 Kl. 18:00 – 20:30

Nettverksmøte Kristiansand

Egon
Markens gate 39
4612 Kristiansand

Mandag 9.12 Kl. 16:00 – 18:00

Nettverksmøte Trondheim

Batteriet, Midtnorge
Schultz gate 8
7013 Trondheim

Fredag 29.11 Kl. 12:00 – 15:00 og Kl. 17:00 – 20:00

Epost til OBF

post@barnevernsforeldrene.no

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker å bidra til en positiv utvikling av barnevernet i Norge.
Vi ble formelt stiftet 17. november 2013 etter to års forarbeid. OBF sitt formål er å samle, støtte og være talerør for foreldre som har eller har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger.

OBF er en organisasjon som jobber for å styrke foreldres stemme i saker som vedrører barnevernsfeltet.

Hovedstyret i OBF består av engasjerte foreldre som daglig står på for å gjøre livet litt lettere for foreldre med barn i fosterhjem eller institusjon.

Vi har mange trofaste medlemmer som gjør en kjempe jobb, men vi trenger stadig flere. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi gjøre en forskjell!

Meld deg inn i OBF

Håndbok for barnevernsforeldre

 

OBF har utarbeidet en Håndbok for barnevernsforeldre.

Last ned