Gå til innholdet

20 september. Oslo kl. 10:00 – 14:00

Landsmøtet 2020 blir på ingen måte som vi håpte på eller ønsket oss da året startet. Likevel har vi forsøkt å legge til rette for et godt landsmøte. Både av frykt for en oppblomstring av smitte og med tanke på vårt stramme budsjett velger vi å fokusere på digital deltagelse fremfor fysisk møte i år

Spørsmål?
Ta kontakt med leder Merethe Løland

Facebooksiden for udugelige foreldre

Hvor går grensen mellom kritikk og hat? Hvorfor søker så mange av oss tilhørighet på bla facebooksiden og andre sosiale medier?

Epost til OBF

post@barnevernsforeldrene.no

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker å bidra til en positiv utvikling av barnevernet i Norge.
Vi ble formelt stiftet 17. november 2013 etter to års forarbeid. OBF sitt formål er å samle, støtte og være talerør for foreldre som har eller har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger.

OBF er en organisasjon som jobber for å styrke foreldres stemme i saker som vedrører barnevernsfeltet.

Hovedstyret i OBF består av engasjerte foreldre som daglig står på for å gjøre livet litt lettere for foreldre med barn i fosterhjem eller institusjon.

Vi har mange trofaste medlemmer som gjør en kjempe jobb, men vi trenger stadig flere. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi gjøre en forskjell!

Meld deg inn i OBF

Håndbok for barnevernsforeldre

 

OBF har utarbeidet en Håndbok for barnevernsforeldre.

Last ned