Gå til innholdet

Aktuelt

Pressemelding

Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD).

Ny barnvernlov høringssvar

Organisasjonen for barnevernsforeldre(OBF) er svært kritiske til forslaget i ny barnevernlov.
Forslaget er slik vi ser det en trussel mot retten til familieliv og til rettssikkerheten vår.