Gå til innholdet

Aktuelt

Pressemelding

Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD).

Ny barnvernlov høringssvar

Organisasjonen for barnevernsforeldre(OBF) er svært kritiske til forslaget i ny barnevernlov.
Forslaget er slik vi ser det en trussel mot retten til familieliv og til rettssikkerheten vår.

Fosterhjemskonferanse Kokstad

Spennende hva denne dagen bringer. OBF stiller idag med leder Merethe Løland, styremedlem Svein Westrheim og Stine Solaas. Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit Samarbeid – samvær v/ styreleder i...