Gå til innholdet

Aktuelt

Pressemelding

Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD) i Strasbourg høsten 2018. Dommen forelå allerede 27.mai i år, men ble først avsagt 10.09.19.

Ny barnvernlov høringssvar

Organisasjonen for barnevernsforeldre(OBF) er svært kritiske til forslaget i ny barnevernlov.
Forslaget er slik vi ser det en trussel mot retten til familieliv og til rettssikkerheten vår.

Fosterhjemskonferanse Kokstad

Spennende hva denne dagen bringer. OBF stiller idag med leder Merethe Løland, styremedlem Svein Westrheim og Stine Solaas. Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit Samarbeid – samvær v/ styreleder i...

Fosterhjemskonferansen 2019.

Deltok idag med leder Merethe Løland og et medlem. Viktige og aktuelle temaer, men vi er litt skuffer over at samarbeid med barnets foreldre ikke løftes av de mest sentrale aktørene!...