Gå til innholdet

Aktuelt

Følgene av en barnevernssak

 Med en barnevernssak følger det også med inngripen fra flere instanser på kjøpet. Hvordan forholder vi oss til dette. Lytt til Merethe og Renates erfaringer med dette.

Følelser

Hva gjør alle disse vanskelige følelsene en omsorgsovertakelse fører med seg, med oss? Hvordan kan vi sammen med andre lære oss og finne strategier for å ikke bare overleve, men for å leve? I dagens episode snakker Merethe og Renate åpent og ærlig om hva som fungerte,...

Julesamvær

I denne episoden utfordrer vi årets vanskelige måned og snakker om samværene mange av oss gruer oss til. Samvær eller ei, Desember kommer. Hvordan kan vi forsøke og gjøre denne måneden best mulig?

Barnevernet før og etter EMD

Hva skjer innad i barnevernet etter EMD dommene i Strasbourg? Og hva skjer med føringene som praktiseres nå når høyesterett påpeker feilene i det Norske barnevernet? Vil noe endre seg? Har noe endret seg? Og hva med familiene? Vi tar en runde på dette i kveldens...

Stine snakker litt om hvordan det oppleves å miste barna til noen andre. Om sorgen, om hverdagen, og om å lage seg gode dager.

Merethe snakker litt om den vanskelige skolestarten, og hvordan det kan føles å bli utestengt fra en av barnets mange, store milepæler.