Lenker

 

Alarmtelefonen for barn og unge: www.116111.no, er en gratis nødtelefon for barn og unge. Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD): www.regjeringen.no/bld

Barneombudet: www.barneombudet.no


Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): www.bufdir.no

(Om familievernstilbudet for foreldre som er fratatt omsorgen søk på "familie og samliv"-"veiledning til foreldre") 

Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerwww.fylkesnemndene.no 

KS: Kommunesektorens organisasjon: www.ks.no

Lovdata; oversikt over Norges lover med forskrifter: www.lovdata.no

Statens barnehus: www.statensbarnehus.no

Statens helsetilsyn: www.helsetilsynet.no

www.ungsinn.uit.no: Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

 

Organisasjoner:

Barn av rusmisbrukere - BAR: www.barweb.no

Barnevernsproffene / Forandringsfabrikken: www.forandringsfabrikken.no

Om ettervern for unge i barnevernet: www.ettervern.org

Bymisjonen i Oslo, Forus, Senter for barn og unge og familier: www.bymisjon.no/forus

Frivillighet Norge: http://www.frivillighetnorge.no 

Landsforeningen for barnevernsbarn: www.barnevernsbarna.no

Mental Helse: www.mentalhelse.no

Mental Helse ungdom: www.mentalhelseungdom.no

Norsk Barnevernsamband: www.barnevernsambandet.no 

Norsk Fosterhjemsforening: www.fosterhjemsforening.no

Redd Barna: www.reddbarna.no 

Stine Sofies Stiftelse: www.stinesofiesstiftelse.no 

Stine Sofies Stiftelse: Informasjon om vold og overgrep mot barn, og hvordan en kan si fra www.jegvilvite.no

Unge Duer: www.ungeduer.com

Voksne for barn: www.vfb.no

 

Foreldreorganisasjoner i andre land

ForældreLANDSforeningen (FBU) i Danmark: www.fbu.dk

FBU i Herning og Roskilde: http://www.fbuforældrestøtte.dk

The Family Rights Group, Storbritannia: www.frg.org.uk