OBFs innspill til Barnevernslovutvalget mai 2015

Resolusjon oktober 2014

Resolusjon fra Landsmøtet til Organisasjonen for barnevernsforeldre 26. oktober 2014.

Resolusjon 2014.

 

Resolusjon fra stiftelsesmøtet nov 2013

Lovfesting av støtteperson for foreldre som har barn plassert av barnevernet og tilbud om kurs for foreldre. 

Resolusjon 2013.

 

Høringsuttalelse 2013

OBFs innspill til Prop. 106 L; Endringer i barnevernloven

Høringsuttalelse 2013.

 

Bufdir Workshop 2012

Om oppfølging av foreldre til barn plassert av barnevernet

Bufdir Workshop.

 

Høringssvar - desember 2014

Høringssvar - Forslag om å utvide adgangen til hjelpetiltak med hjemmel i bvl fra OBF 031214.

Høringssvar desember 2014.

 

Høringsuttalelse 2014

Høringsuttalelse - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha med særskilt tillitsperson april 2014. 

Høringsuttalelse 2014.

 

Høringsuttalelse desember 2013

Høringsuttalelse til BLD - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn), 11.12.13

Høringsuttalelse 2013.

 

Høringsuttalelse 2012

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnevernloven fra OBF

Høringsuttalelse 2012.