Utviklingsplan 2016-2018

for

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Vi i organisasjonen for barnevernsforeldre (obf) ønsker å heve kvaliteten på barnevernet, samt rettssikkerheten til foreldre i møte med barnevernet og hjelpeapparatet forøvrig.

OBF er også opptatt av å styrke det biologiske prinsippet og at foreldre anerkjennes som viktige samarbeidspartnere i barnas hverdag enten de bor hjemme eller er under barnevernets omsorg.

Vi ønsker å jobbe for å styrke relasjonene mellom foreldre-barn-fosterfamilie.

Vi ønsker økt fokus på tidlig innsats og bredere satsning på tilbakeføringer til hjemmet.

Vårt formål er : «å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det.

OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger.

Barnevernslovutvalget:

– minstekrav til hva par.4-16 (oppfølging av foreldre) skal inneholde av tilbud, hjelp til foreldrene

– hastevedtak/hasteplasseringer (akuttvedtak)

– samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre, barneverntjenesten, skole og andre

– tilbakeføring

 

Barnevernsreformen - kommunereformen

 – hjelpetiltak

 – støtteperson

 – slekts/nettverksplasseringer

 Særdomstolsutvalget:

 – fylkesnemnd vs. tingretten/familiedomstol etc.

 – hvilke virkninger får dette for foreldrene

 – fordeler/ulemper

 – ankemuligheter

 

Familievernets oppfølging av foreldrene:

 – tilbud vs. tiltak

 – mandatet til familievernkontorene

 – det nasjonale tilbudet

 – ansvarsavklaring mellom aktørene

 – "kriseteam"