Informasjon til foreldre i kontakt med barnevernet

 

 1. Organisering av barnevernet i Norge - de ulike forvaltningsnivåene
 2. Om barnevernet og gangen i en barnevernssak
 3. Barnas planer (tiltaksplan, omsorgsplan, plan 18-23 år)
 4. Ulike plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem
 5. Barns rettigheter i barnevernet
 6. Foreldres rettigheter i barnevernet
 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet
 8. Omsorgsovertakelse, om fylkesnemda, økonomiske konsekvenser
 9. Samvær og kontakt
 10. Oppfølging etter plassering - samarbeid med barnevernet
 11. Barn i fosterhjem - samarbeid med fosterforeldre
 12. Foreldrestøttende tiltak etter plassering - familievernets tilbud
 13. Tilbakeføring av barn under omsorg
 14. Om det å bli fratatt omsorgen for barnet sitt
 15. Relevante nettsider
 16. Referanser
 17. Ord, faguttrykk og forkortelser i barnevernet
 18. Vedlegg: maler for søknader til barneverntjenesten