Til ansatte i barneverntjenesten

God oppfølging - gjør veien lettere!

Power Point presentasjon til OBF på Norsk barnevernskongress, september 2014

God oppfølging - gjør veien lettere!

Brev til alle landets familievernkontor, juni 2015

Informasjon om OBF og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet.

Brev til alle landets familievernkontor

Forslag til forbedringer i barnevernet

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten.

Forslag fra foreldre som deltok på OBFs kurs om brukermedvirkning og samvær.

Forslag til forbedringer i barnevernet