Tilbud og støtte fra OBF i Desember

 Desember er nok en gang kommet. En måned med masse følelser og tanker for noen og enhver. Vi er her. Og dette er det vi kan være behjelpelige med.