Gå til innholdet

Oslo

26.september 17-19
31.oktober 17-19
28.november 17-19

Alle skal holdes i Torggata 1, 0181 Oslo i «klasserommet».

Nettverksleder: Merethe Løland 98134958