Aktiviteter :

Aktiviteter for OBF  

I mars:  

  1. OBF inviterer til faglig råd. 

Faglig råd i OBF, består av 8-10 fagpersoner som gjennom sitt arbeid og engasjement kan bidra til å styrke og utvikle vår organisasjon.   

  1. Kino med påfølgende middag

OBF inviterer til middag for å drøfte tanker og reaksjoner på filmen Mrs Chatterjee vs Norway i Kristiansand kl 18.00. Middag fra 2030. 

  1. Fagdag med Sandnes bvtj

OBF deltar på fagdag med Sandnes bvtj for å bidra til økt kunnskap om foreldre i møte med barnevernet. Deler oppsummert kunnskap fra foreldre i kontakt med OBF.   

  1. Samarbeidsmøte med Hå kommune

OBF bidrar med kunnskap og erfaring inn i prosjektet som Hå, Klepp og Time kommune har om en pakke som skal bidra til bedre ivaretakelse av familien i og rundt flytting av barn.  

I april:  

  1. Møte med Horten

Utveksler erfaringer og kunnskap om ulike tiltak og planarbeid i Horten bvtj  

  1. og 14. Ekspertgruppe retningslinje arbeid om akuttarbeid i kommunalt barnevern

Bidrar som foreldrerepresentant inn i arbeidet med å utvikle retningslinjer som verktøy for ansatte i barneverntjenestene. Gruppen består blant annet av ansatte i kommunalt barnevern, jurister, psykologer, barn, forskere og nemndledere.  

  1. Informasjons- og innspillsmøte i OBF (dersom styret godkjenner det)

Møtene har til hensikt å innhente kommentarer fra målgruppen vår til prosjekter, utviklingsarbeid osv som Bufdir og andre aktuelle aktører arbeider med.   

  1. Møte i Bufdir sitt brukerråd på barnevernsfeltet

Brukerrådet til Bufdir består av 10 organisasjoner med ulik kompetanse og fokusområder. Målet med Brukerrådet er å få innspill fra en bredt sammensatt gruppe som sammen representerer mange av partene involvert i en barnevernssak. Hver organisasjon eller forening kan komme med innspill til saker til møtene.   

  1. Lanseringsseminar av prosjektet Foreldre for alltid (FFA)

Vi lanserer prosjektet vårt på Litteraturhuset i Oslo mandag 24. april kl 14.30 

  1. Relasjonsmøte med Bufdir kl 1300-1430

Bufdir og OBF har 2 slike møter i året, hvor vi snakker om aktuelle temaer og snakker om våre ambisjoner og organisasjonsutvikling. Sakene til møte er et samarbeid mellom OBF og Bufdir