Intervju med ordfører Knut Harald Frøland om situasjonen i Samnanger