Meg og mine hjelpere

Leder Merethe snakker om de gode hjelperne sine.