Samvær og våre tanker

Denne episoden handler om følelser og tanker rundt samvær. Håper du vil lytte og komme med egne opplevelser knyttet til dette. Både på godt og på vondt.