Gå til innholdet

Det å være en likemann handler om å ivareta og veilede noen gjennom en situasjon du selv har vært i. Det kan være samtaler med foreldre, delta på møter, gi råd om hvordan komme i kontakt med andre foreldre i liknende situasjon. Når man skal drive med likemannsarbeid er det kunnskap og erfaring som er viktigst, i tillegg er det en stor fordel om en har fått bearbeidet egen sak. Det å være en likemann kan være krevende, men også givende.

Hva vi i styret tilbyr av likemannsarbeid er opp til hver enkelt av oss og varierer etter hvilken kapasitet vi har. Felles for oss alle er at vi ønsker å hjelpe flest mulig gjennom en krevende og vanskelig tid.

Merethe Løland                      981 34 958                    Region Vest

Renate Egebakken                 996 77 400                    Region Vest

Svein Westrheim                    920 83 062                    Region Vest

Ronny Emil Jakobsen           454 31 971                    Region Sør