Det å være en likemann handler om å ivareta og veilede noen gjennom en situasjon du selv har vært i. Det kan være samtaler med foreldre, delta på møter, gi råd om hvordan komme i kontakt med andre foreldre i liknende situasjon. Når man skal drive med likemannsarbeid er det kunnskap og erfaring som er viktigst, i tillegg er det en stor fordel om en har fått bearbeidet egen sak. Det å være en likemann kan være krevende, men også givende.

Hva vi i styret tilbyr av likemannsarbeid er opp til hver enkelt av oss og varierer etter hvilken kapasitet vi har. Felles for oss alle er at vi ønsker å hjelpe flest mulig gjennom en krevende og vanskelig tid.