Oppfølging etter 4-16

Dette er våre tanker og erfaringer rundt dette teamet