Dette er våre tanker og erfaringer rundt dette teamet