#uProftbarnevern

Vi i OBF er svært kritisk til ny barnevernlov.
Lovforslaget er et direkte angrep på dommene fra EMD.