Vi i OBF er svært kritisk til ny barnevernlov.
Lovforslaget er et direkte angrep på dommene fra EMD.
Vi trenger nå din hjelp til å forkaste ny barnevernlov.
Signer og del oppropet vårt!

Et opprop mot forslag til ny barnevernlov. Signer og del 💛❤️💚

Publisert av UProftbarnevern Søndag 11. april 2021