Medlemsskapsinformasjon

Til foreldre som har eller har hatt barn plassert i barnevernet

Vil du være med i en organisasjon for foreldre som har barn i barnevernet?

Foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagraf, kan være ordinære medlemmer i Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF). 

Medlem i OBF får du:

Som medlem i OBF kan du være med på å prege den politikken vi i fellesskap skal kjempe for, og du får muligheten til å møte andre engasjerte barnevernsforeldre.

Du kan velge selv hvor aktiv du er, om du bare er støttende overfor andre barnevernsforeldre eller om du aktivt har lyst å bidra til det vi jobber med, enten i grupper eller alene. Det betyr du bestemmer selv hvor mye tid og krefter du ønsker å legge ned i ditt medlemskap.

Som organisasjon må vi hele tiden jobbe med politikken for å finne fram til de beste løsningene, både lokalt og nasjonalt. Da trenger vi alle som har gode tanker å komme med. OBF er ditt talerør inn til myndighetene, så kom med forslag og innspill.

Vi vil fornye, forenkle og forbedre offentlig og kommunal barnevern slik at systemet ikke kommer i veien for innbyggerne, og gi de forbedret tillit.

Som medlem av OBF støtter du arbeidet vårt og bidrar til at vi vinner frem med våre synspunkter inn i systemet.. Når du har betalt kontingenten har du stemmerett og innflytelse på landsmøtet. Hvilken politikk de skal jobbe for.

Nettverksmøter:
Vi har nettverksmøter rundt om i landet, men skulle gjerne hatt flere. Kunne du tenke deg å være med å lede en gruppe?

Nettverk:
Det å komme i en gruppe med likesinnede er meget avgjørende for ens egne følelser.

NÅR DU MELDER DEG INN:

• Du får i løpet av kort tid mail om organisasjonen, lagt til i egne facebook grupper kun for medlemmer.
• Du får nyhetsbrev 2 ganger pr år enten på mail eller pr post.
• Du får også en kontaktperson fra styret, som du kan komme med innspill til og eller det som måtte være.
• Du får en likesinnet som har kjent de samme følelsene du selv sitter med.
• Du blir innkalt til nettverksamlinger og landsmøter, eller andre arrangement som er i regi av OBF.
• Du får stemmerett etter 4 uker etter innbetaling. Og kan være stemmen som gjør endring i organisasjonen.
• Du får stemme over vedtekter, og hvem som skal få sitte i styret.
• Hvert medlemskap går fra januar til januar, så om du melder deg inn i juni får du ny kontingent på ny året.

Kontingent 2022:

 

Ordinært medlemskap:

 • Barnevernsforeldre (enkeltmedlemskap): Kr 200,- /år
 • Par og samboere: Kr 300,- /år

Støttemedlemskap:

 • Et frivillig beløp over kr 200,-

Informasjon fra OBF

 Fra 1.1.2021 kan alle foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg bli medlem av OBF helt gratis. Dette er et tiltak både med tanke på at mange kan ha svekket økonomi pga corona og at det blir lettere for flere å bli kjent med oss uten at det koster noe.

Vi skiller på hva de som betaler medlemskontingenten på 200,- og de som ikke gjør det på denne måten:

 Fordeler for betalende medlemmer:

 • forslags-, tale- og stemmerett ved Landsmøte.
 • Kan søke om å få dekt reiseutgifter
 • Lede nettverksmøter
 • Prioritert foran ikke betalende medlemmer
 • Kan i samråd med hovedstyret representere organisasjonen
 • Stille til valg i ulike verv
 • Delta på medlemsmøter

 Ikke betalende medlemmer har IKKE:

 • mulighet for å stille til valg i ulike verv i organisasjonen
 • mulighet til å avgi stemme ved valg
 • mulighet til å lede nettverksmøter
 • mulighet til å få dekket reiseutgifter til møter eller arrangementer
 • mulighet til å bli prioritert i forhold til betalende medlemmer ved begrensede plasser

Ikke betalende medlemmer KAN:

 • Delta på alle møter i regi av OBF så lenge de dekker reise og opphold selv
 • Være med i medlemsgruppen vår
 • Få tilgang på dokumenter, delta i ulike arbeidsprosesser i forbindelse med innspill eller høringsuttalelser mm.

Aktiviteter OBF tilbyr i løpet av 2021

 Digitale nettverksmøter hver torsdag kl 18-20 https://zoom.us/j/93736944822, siste torsdag i mnd har vi tema møte, disse blir annonsert på medlemssiden vår

 • Vi har egen podkast med aktuelle temaer
 • Fra februar 2021 tilbyr vi våre betalende medlemmer medlemsmøter annen hver mnd
 • Støttetelefon og rådgivning
 • Digitale innspills møter
 • Likepersonskurs
 • Digitale nettverk på facebook inndelt i geografiske områder, gruppene har fra 14 til 98 medlemmer.
 • OBF deltar jevnlig i møter med Bufdir, Bufetat, kommuner, fylkesmenn og andre organisasjoner der vi deler våre erfaringer og våre innspill til endringsprosesser som skal i gang eller er i gang

 

Vi håper du vil bli en del av OBF! Alle er hjertelig velkomne, enten du ønsker å være aktiv eller ikke.

Du kan bli betalende medlem enten ved:

 å vippse 200,- til #82238 eller

betale 200,- til konto 1503 44 51947

 Meld deg inn i dag å bli med oss å forandre barnevernet!

Last ned PDF ….

 
  Medlemstyper: