Medlemsskapsinformasjon

Til foreldre som har eller har hatt barn plassert i barnevernet

Vil du være med i en organisasjon for foreldre som har barn i barnevernet?

Foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagraf, kan være ordinære medlemmer i Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF). 

Medlem i OBF får du:

Som medlem i OBF kan du være med på å prege den politikken vi i fellesskap skal kjempe for, og du får muligheten til å møte andre engasjerte barnevernsforeldre.

Du kan velge selv hvor aktiv du er, om du bare er støttende overfor andre barnevernsforeldre eller om du aktivt har lyst å bidra til det vi jobber med, enten i grupper eller alene. Det betyr du bestemmer selv hvor mye tid og krefter du ønsker å legge ned i ditt medlemskap.

Som organisasjon må vi hele tiden jobbe med politikken for å finne fram til de beste løsningene, både lokalt og nasjonalt. Da trenger vi alle som har gode tanker å komme med. OBF er ditt talerør inn til myndighetene, så kom med forslag og innspill.

Vi vil fornye, forenkle og forbedre offentlig og kommunal barnevern slik at systemet ikke kommer i veien for innbyggerne, og gi de forbedret tillit.

Som medlem av OBF støtter du arbeidet vårt og bidrar til at vi vinner frem med våre synspunkter inn i systemet.. Når du har betalt kontingenten har du stemmerett og innflytelse på landsmøtet. Hvilken politikk de skal jobbe for.

Nettverksmøter:
Vi har nettverksmøter rundt om i landet, men skulle gjerne hatt flere. Kunne du tenke deg å være med å lede en gruppe?

Nettverk:
Det å komme i en gruppe med likesinnede er meget avgjørende for ens egne følelser.

NÅR DU MELDER DEG INN:

• Du får i løpet av kort tid mail om organisasjonen. Du kan bli med i vår Facebook gruppe kun for medlemmer.
• Du får nyhetsbrev 2 ganger pr år enten på mail eller pr post.
• Du får også en kontaktperson fra styret, som du kan komme med innspill til og eller det som måtte være.
• Du får en likesinnet som har kjent de samme følelsene du selv sitter med.
• Du blir innkalt til nettverksamlinger og landsmøter, eller andre arrangement som er i regi av OBF.
• Du får stemmerett etter 4 uker etter innbetaling. Og kan være stemmen som gjør endring i organisasjonen.
• Du får stemme over vedtekter, og hvem som skal få sitte i styret.
• Hvert medlemskap går fra januar til januar, så om du melder deg inn i juni får du ny kontingent på ny året.

Kontingent 2024:

 

Ordinært medlemskap:

 • Barnevernsforeldre (enkeltmedlemskap): Kr 200,- /år
 • Par og samboere: Kr 300,- /år

Støttemedlemskap:

 • Et frivillig beløp over kr 200,-

NYE MEDLEMMER, meld deg inn HER!

Informasjon fra OBF

Alle foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg bli medlem av OBF helt gratis. 

Vi skiller på hva de som betaler medlemskontingenten på 200,- og de som ikke gjør det på denne måten:

Fordeler for betalende medlemmer:

 • forslags-, tale- og stemmerett ved Landsmøte.
 • Kan søke om å få dekt reiseutgifter
 • Lede nettverksmøter
 • Prioritert foran ikke betalende medlemmer
 • Kan i samråd med hovedstyret representere organisasjonen
 • Stille til valg i ulike verv
 • Delta på medlemsmøter

 Ikke betalende medlemmer har IKKE:

 • mulighet for å stille til valg i ulike verv i organisasjonen
 • mulighet til å avgi stemme ved valg
 • mulighet til å lede nettverksmøter
 • mulighet til å få dekket reiseutgifter til møter eller arrangementer
 • mulighet til å bli prioritert i forhold til betalende medlemmer ved begrensede plasser

Ikke betalende medlemmer KAN:

 • Delta på alle møter i regi av OBF så lenge de dekker reise og opphold selv
 • Være med i medlemsgruppen vår
 • Få tilgang på dokumenter, delta i ulike arbeidsprosesser i forbindelse med innspill eller høringsuttalelser mm.

Aktiviteter OBF tilbyr i løpet av 2023

 • Vi har egen podkast med aktuelle temaer
 • Digitale innspills møter
 • Likepersonskurs
 • OBF deltar jevnlig i møter med Bufdir, Bufetat, kommuner, statsforvalter og andre organisasjoner der vi deler våre erfaringer og våre innspill til endringsprosesser som skal i gang eller er i gang

Vi håper du vil bli en del av OBF! Alle er hjertelig velkomne, enten du ønsker å være aktiv eller ikke.

Du kan bli betalende medlem enten ved:

 å vippse 200,- til #82238 eller

betale 200,- til konto 1503 44 51947

 Meld deg inn i dag å bli med oss å forandre barnevernet!

 

 
  Medlemstyper: