Hva kan vi hjelpe deg med ?

Her finner du råd, informasjon og tjenester til foreldre som har barn i barnevernet, eller har erfaringer med barnevernet.
Vi samskaper et bedre barnevern, med foreldre, myndigheter og fagfolk på tjeneste- og systemnivå.

Foreldre

fagfelt

aktiviteter

Innkalling til Landsmøte 2024

Sakspapirer Landsmøte 26.mai 2024

Høringssvar på kvalitetsreformen

Organisasjonen for barnevernsforeldre leverte 2. juli høringssvar på kvalitetsreformen. Kun første avsnitt ligger i teksten, les hele høringssvaret ved å klikke på lenken under. Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker med dette høringssvaret å berømme...

Nyhetsbrev nr. 4/24

Da nærmer vi oss halvveis i 2024! Åh for et halvår det har vært. At det skjer mye på barnevernfeltet er ingen overdrivelse, likevel har vi klart å melde oss på det meste som har skjedd på feltet denne våren. Vi har jobbet tett med flere kommuner, for å bidra til økt...

Landsmøte og nytt styre i OBF

Søndag 26. Mai avholdt Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) sitt siste Landsmøte i denne omgang. Fra nå skal OBF avholde Årsmøter istedenfor.   De største endringene under dette Landsmøtet handler i all hovedsak om vedtektene og den politiske plattformen. Vi...

Internasjonal konferanse i Lund, Sverige

OBF v/Merethe Løland deltok på en internasjonal konferanse om kollegastøtte og erfaringskunnskap. Nettverket består av 13 land og 12 universiteter, som samarbeider om å utvikle metoder og verktøy for å styrke hvordan vi forholder oss til, og jobber med...

INSTUKIDS

I kjølvannet av NRK sin dokumentarserie «Instukids», har vi fått en del meldinger fra fortvilte mennesker, med en eller annen tilknytning til barn som oppholder seg på institusjon. Først og fremst vil vi uttrykke vår absolutt sterkeste medfølelse til både de unge og...