Fagfelt :

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) ønsker å invitere fagpersoner og tjenester i barnevernfeltet til samarbeid og samskaping. Vi tror at samarbeid og samskaping i barnevernfeltet er veien å gå for å bygge ned konflikter, som er én av hovedmålsetningene for vårt arbeid. Lenger ned på siden, kan du lese mer om hvorfor dette er viktig for oss. Utveksling, samarbeid og samskaping mellom OBF, tjenester og fagfelt kan foregå på flere måter, her fremstilt gjennom tre trinn:OBF kan bidra inn til tjenester og fagfelt på ulike måter gjennom:

  • deltakelse i enkelt aktiviteter, møter og samlinger med blant annet foreldre, fosterforeldre, nettverk, ansatte og andre fagfolk
  • å holde innlegg og presentere erfarings- og forskningsbasert kunnskap, eller delta på arrangementer og konferanser
  • å basert på oppdraget, gi rådgivning rundt tilnærming, og på andre måter spille inn til tjenestens arbeid

OBF kan samarbeide med tjenester og fagfelt, for eksempel gjennom:

  • å delta i brukerråd, ressursgrupper og ekspertutvalg som har mål om å fremme brukermedvirkning, i en avtalt periode
  • å bidra til fag- og tjenesteutviklingen gjennom deltakelse og samarbeid over tid

OBF kan samskape med tjenester og fagfelt, for eksempel gjennom:

  • felles prosjekt- eller utviklingsarbeid, der vi går sammen om utforming av prosjektenes temaområder og målsetning, fordeler ansvar og oppgaver
  • konseptutvikling, der vi forplikter oss til samskaping av for eksempel metoder for kommunikasjon, tilnærming eller støtte til målgruppen
  • annet gjensidig forpliktende utviklingsarbeid med mål om å bygge ned konflikt i barnevernfeltet

Ta kontakt med oss dersom din tjeneste eller arbeidsplass ønsker samarbeid med OBF:

E-post: post@barnevernsforeldrene.no