Her finner du ofte stilte spørsmål vi får i OBF:

 

Hvordan kan jeg få støtte og hjelp dersom jeg opplever å ikke få skikkelig saksbehandling?

Saksbehandlingsfeil og mangler ved forsvarlig saksbehandling kan meldes til Statsforvalter.

På nettsiden til Statsforvalter ligger skjema du kan fylle ut for å formidle din klage/varsel om uforsvarlige barnevernstjenester. Anbefaler deg å gjøre klagen så kortfattet og konkret som mulig. Du kan legge ved dokumenter i saken/klagen din og alle opplysninger blir lagret sikkert i forhold til personvern hos Statsforvalter.

Støttesamtaler kan du be om å få på Familievernkontoret. Dersom du er i behov for annen eller ytterligere hjelp kan du i samarbeid med saksbehandler på Familievernkontoret finne ut hvor du kan søke bistand fra andre organer. Familievernkontoret tilbyr i noen regioner også foreldreveiledningskurs, samlivsveiledning og annet relevant. https://www.bufdir.no/familie/fratatt-omsorg/

Du har mulighet til å ha med deg en støtteperson når du treffer barneverntjenesten. Både for å avklare forventninger i forkant av møtet, men vel så viktig for å lufte frustrasjon i etterkant av møtet. Noen opplever det vanskelig å ha møter, og kan oppleve det godt å ha med seg noen de er trygge på. Anbefaler deg å si fra på forhånd til barnevernstjenesten hvem som stiller på møte sammen med deg, og se til at det er en person som kan opptre saklig og ryddig og som har respekt for taushetsplikten.

Du kan også ha med deg advokat i møte med barnevernstjenesten, men jeg gjør oppmerksom på at advokathonoraret må du (som regel) dekke selv i slike tilfeller. I noen regioner/kommuner finnes det etablerte selvhjelpsgrupper med barnevernsforeldre som møtes for samtaler og omsorg for hverandre. For mange foreldre hjelper det å møte andre foreldre i samme situasjon.

OBF hadde i lang tid digitale nettverksmøter der man kunne logge seg på etter behov og samtale med andre barnevernsforeldre. Dette treffpunktet opplevdes positivt for mange, og kan se ut som det kommer på agendaen igjen.