Faglig råd består av:

 

Kristi Jorunn Solheim

Pedagog med klinisk master i Familieterapi SKM Foreldreoppfølging etter omsorgovertakelse.

Familievernkontoret Sør-Rogaland
Tlf: 51538150
kristi.j.solheim@bufetat.no

Tommy Thompson

Spesialrådgiver FoU, Diakonhjemmet Omsorg

Steg Stipendiat VID Vitenskapelige Høgskole
Tlf:40066264
tommy.thompson@diakonhjemmet.no

Silje Schevig

Psykologspesialist. Leder av selvmordsforebyggende team

Bærum kommune
Tlf:
post@psykolog-silje.no

Eva Oline Vilster Thommessen

Familieterapeut, spesialpedagog og veileder

Corvita Kompetanse AS
Tlf:41520787
eva.oline@corvita.no

Lill Kristin Nilsen

Advokat

Advokatene Kåsa og Nilsen
Tlf:99289069
lillkristin@telemarksadvokatene.no

Mette Sønderskov

Postdoktor

Høgskolen i Innlandet
Tlf:62430804
mette.sonderskov@inn.no

Kari Bjørnaas

Fagansvarlig – økonomi, administrasjon og ledelse

Fagskolen Kristiania
Tlf:
kari_bjoernaas@hotmail.com

Tor Slettebø

Professor

VID, – Fakultet for sosialfag
Tlf:41502583
tor.slettebo@vid.no