Faglig råd består av:

Tor Slettebø, professor ved VID vitenskapelige høyskole

Elisabeth Haugseth, Heggeli barnehjem/foreldrestøtten

Siren Winjor, er sosionom og jobber fosterhjemsavdelingen i barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. Har også erfaring som fostermor og holder Pridekurs for kommende fosterforeldre.

Merethe Løland, leder OBF, erfaringsformidler ved Stavanger bvtj

*, Styremedlem OBF