Aktiviteter :

ddAktiviteter for OBF 2024

Juni:

6.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

 

20.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

——————————————–

Tidligere aktivitet 2024

Mai:

9.  (kristi himmelfartsdag)

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

 

April:

25.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

11.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

 

7.

HS-møte

Mars:

28.  (skjærtorsdag)

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

14.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

 

Februar:

23.

HS-møte

29.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

15.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

1.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

 

Januar:

28.

Styremøte

18.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

4.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

——————————————–

Tidligere aktivitet 2023

I Desember:

21.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

7.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

I November: 

23.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

9.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

I oktober:

26.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

12.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

I september:

28.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

14.

Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/93736944822
Meeting ID: 937 3694 4822

6.

SOS-barnebyer inviterer  til webinar om samvær.

Se mer informasjon om hvem deltakerne er på arrangementssiden.
Link facebook arrangement

   

  I august:

  17.

  OBF inviterer til debatt  – Arendalsuka

  Debatt om hvordan foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelser.
  Link: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20046

   

   

   

  I mars:  

  1. OBF inviterer til faglig råd. 

  Faglig råd i OBF, består av 8-10 fagpersoner som gjennom sitt arbeid og engasjement kan bidra til å styrke og utvikle vår organisasjon.   

  1. Kino med påfølgende middag 

  OBF inviterer til middag for å drøfte tanker og reaksjoner på filmen Mrs Chatterjee vs Norway i Kristiansand kl 18.00. Middag fra 2030. 

  1. Fagdag med Sandnes bvtj

  OBF deltar på fagdag med Sandnes bvtj for å bidra til økt kunnskap om foreldre i møte med barnevernet. Deler oppsummert kunnskap fra foreldre i kontakt med OBF.   

  1. Samarbeidsmøte med Hå kommune

  OBF bidrar med kunnskap og erfaring inn i prosjektet som Hå, Klepp og Time kommune har om en pakke som skal bidra til bedre ivaretakelse av familien i og rundt flytting av barn.  

  I april:  

  1. Møte med Horten

  Utveksler erfaringer og kunnskap om ulike tiltak og planarbeid i Horten bvtj  

  1. og 14. Ekspertgruppe retningslinje arbeid om akuttarbeid i kommunalt barnevern

  Bidrar som foreldrerepresentant inn i arbeidet med å utvikle retningslinjer som verktøy for ansatte i barneverntjenestene. Gruppen består blant annet av ansatte i kommunalt barnevern, jurister, psykologer, barn, forskere og nemndledere.  

  1. Informasjons- og innspillsmøte i OBF (dersom styret godkjenner det)

  Møtene har til hensikt å innhente kommentarer fra målgruppen vår til prosjekter, utviklingsarbeid osv som Bufdir og andre aktuelle aktører arbeider med.   

  1. Møte i Bufdir sitt brukerråd på barnevernsfeltet

  Brukerrådet til Bufdir består av 10 organisasjoner med ulik kompetanse og fokusområder. Målet med Brukerrådet er å få innspill fra en bredt sammensatt gruppe som sammen representerer mange av partene involvert i en barnevernssak. Hver organisasjon eller forening kan komme med innspill til saker til møtene.   

  25. Lanseringsseminar av prosjektet Foreldre for alltid (FFA)

  Litteraturhuset i Oslo tirsdag 25. april kl 15.00 – 17.30 Sal Kverneland. Videoressurs: https://foreldreforalltid.no/

  Arrangører: Prosjektstyringsgruppen for prosjektet «Foreldre for alltid» med representanter fra Rådet for psykisk helse, Bravissimo AS, Familievernkontorets Spisskompetansemiljø. Organisasjonen for barnevernsforeldre og Kirkens Bymisjon – FRI Barn og familie.

  I mai:  

  3. Relasjonsmøte med Bufdir kl 1230-1400

  Bufdir og OBF har 2 slike møter i året, hvor vi snakker om aktuelle temaer og snakker om våre ambisjoner og organisasjonsutvikling. Sakene til møte er et samarbeid mellom OBF og Bufdir 

  23.

  Nettverksmøte på Zoom fra 18.00 – 19.00

  Alle medlemmer kan delta. Bruk denne lenke for å komme inn:  
  Join Zoom Meeting
  https://us06web.zoom.us/j/93736944822
  Meeting ID: 937 3694 4822

  26.

  Landsmøte  digitalt

   Innkalling.

  Sakspapirer.