Foreldre :

Har du mottatt en bekymringsmelding ?

Har du opplevd akuttvedtak om omsorgovertakelse ?

Har du opplevd vedtak om omsorgsovertakelse ?