Det er med stolthet, ydmykhet og hengivenhet vi i OBF nå ser tilbake på en 10 år lang eksistens, og på alt vi har fått oppleve gjennom disse fantastiske 10 årene.  

Det er med begeistring vi minnes alle menneskemøtene, det er med skrekk og gru vi minnes alle NOU-er, forskningsrapporter, prop-er, stortingsmeldinger vi har lest, jobbet med og svart ut – og det er med fryd vi minnes alle samarbeidspartnere vi opp gjennom årene har vært i dialog, samarbeid, samskaping eller samhandling med. Vi er stolte av alt vi har oppnådd på de årene vi har stått samlet som en organisasjon.  

OBF har hatt store og ambisiøse ambisjoner på vegne av foreldre og barn i møte med barnevernet. Vi har ambisjoner om å skape et nytt og bedre barnevern, der alle parter bidrar til best mulig erfaring og læring for alle, siden ingen av partene kan sørge for harmoni alene.

I OBF er vi avhengige av hverandre for å komme dit vi som organisasjon ønsker å være.  

Veien hit har vært lang og kronglete, vi har møtt på hindringer, utfordringer, motstand og fordommer på vår vei. Likevel har alle utfordringene på hver sin måte bidratt til å hjelpe oss videre på veien dit vil skal og vil. Vi har også opplevd god hjelp, vanvittig mye støtte og hatt en diger HEIAGJENG som har stått oss bi i tykt og tynt gjennom alle våre 10 første år.

Som organisasjon har vi fra starten hatt fokus på det vi får til, det som har vært bra på og det vi kan bidra med for å nå våre høye ambisjoner, som har vært nøkkelen til å komme dit vi er i dag.  

Når jeg ser tilbake, er det noen ting jeg vil løfte frem som har vært viktige for oss i OBF: 

 • Vi ble stiftet 17. november 2013. Det var en stor dag for foreldre å få en stemme inn i fagfeltet. Vi fikk vårt første ordinære styre.  
 • Vi fikk driftsmidler, i første omgang 500.000 kroner 
 • Vi utarbeidet en håndbok for barnevernsforeldre 
 • Vi ble involvert i samarbeidet med det vi i dag kjenner som SKM, spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse 
 • Hatt fysiske og digitale nettverksmøter 
 • Hatt rådgivningstjeneste for foreldre i krise 
 • Vi utarbeidet nettvett for bruk av sosiale medier, når barn bor i fosterhjem 
 • Vi jobbet oss gjennom vår første NOU 2016:16. Arbeidet med denne NOU-en var starten på arbeidet med ny barnevernlov som trådte i kraft 1.1.2023 
 • Hatt flere møter med ulike statsråder på området – Solveig Horne, Linda Hofstad Helleland, Kjell Ingolf Ropstad, Kjersti Toppe 
 • Hatt egne prosjekter, som Forumteater og HJELP-prosjektet 
 • Deltatt under Arendalsuka  
 • Deltatt i utallige innspillsmøter, ekspertgrupper og andre utvalg 
 • Blitt sitert i NOU-er, forskningsrapporter og annet arbeid på feltet 
 • Vært bidragsytere til  prosjekter på barnevernsfeltet 
 • Holdt utallige innlegg på konferanser landet over 
 • Blitt publisert i tidsskrifter, magasiner og aviser 
 • Vært på dagsrevyen og TV 2 Nyhetene 

Dette er noen av våre milepæler, og det er tydelig at vår stemme, våre innspill og våre tanker om et bedre barnevern blir tatt på største alvor! Så takk til alle dere som har lyttet begeistret til våre innspill, takk til alle dere som med undringer har spurt oss om råd, og takk til alle dere som har tatt imot oss med åpent hjerte og åpent sinn. Og takk til alle dere som har vært skeptiske til oss, og våget og stille vanskelige spørsmål som har bidratt til å utvikle oss enda mer.  

I dag feirer vi 10 fantastiske år! Gratulerer med dagen til alle våre medlemmer, til dere som har vært med å stifte organisasjonen, og til alle dere som har bidratt inn i de mange styrene og til alt det viktige arbeidet vi har gjort i disse begivenhetsrike årene!  

Hipp hipp hurra for OBF! 

Med vennlig hilsen
Merethe Løland
Daglig leder i OBF