Høringssvar på kvalitetsreformen

Organisasjonen for barnevernsforeldre leverte 2. juli høringssvar på kvalitetsreformen. Kun første avsnitt ligger i teksten, les hele høringssvaret ved å klikke på lenken under. Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker med dette høringssvaret å berømme...

Nyhetsbrev nr. 4/24

Da nærmer vi oss halvveis i 2024! Åh for et halvår det har vært. At det skjer mye på barnevernfeltet er ingen overdrivelse, likevel har vi klart å melde oss på det meste som har skjedd på feltet denne våren. Vi har jobbet tett med flere kommuner, for å bidra til økt...

Landsmøte og nytt styre i OBF

Søndag 26. Mai avholdt Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) sitt siste Landsmøte i denne omgang. Fra nå skal OBF avholde Årsmøter istedenfor.   De største endringene under dette Landsmøtet handler i all hovedsak om vedtektene og den politiske plattformen. Vi...

Internasjonal konferanse i Lund, Sverige

OBF v/Merethe Løland deltok på en internasjonal konferanse om kollegastøtte og erfaringskunnskap. Nettverket består av 13 land og 12 universiteter, som samarbeider om å utvikle metoder og verktøy for å styrke hvordan vi forholder oss til, og jobber med...