Organisasjonen for barnevernsforeldre leverte 2. juli høringssvar på kvalitetsreformen. Kun første avsnitt ligger i teksten, les hele høringssvaret ved å klikke på lenken under.

Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker med dette høringssvaret å berømme Statsråd Kjersti Toppe og departementet for innsatsen som er nedlagt for å gjøre barnevernet i Norge best mulig i stand til å møte de utfordringene som møter familier i kontakt med barnevernet. Vi er glade for at man har innsett at kvaliteten på arbeidet som utføres i dagens barnevern har store forbedringsområder. Vi er også takknemlig og stolt av at vi har fått anledning til å bidra med å finne de gode løsningene sammen med aktørene på barnevernsfeltet.

Når det er sagt ser vi også, at det mangler noen viktige perspektiver som vi gjennom vårt høringssvar vil forsøke å belyse. 

LES HELE HØRINGSSVARET HER