Hva kan vi hjelpe deg med ?

Her finner du råd, informasjon og tjenester til foreldre som har barn i barnevernet, eller har erfaringer med barnevernet.
Vi samskaper et bedre barnevern, med foreldre, myndigheter og fagfolk på tjeneste- og systemnivå.

Foreldre

fagfelt

aktiviteter

Innkalling til Landsmøte 2024

Sakspapirer Landsmøte 26.mai 2024

Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelsen?

OBF v/Beate Kvammen deltok i webinaret til SOS-barnebyer "Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelse?" der det settes søkelys på forskning, foreldrenes egne opplevelser og fagfolks arbeid med oppfølgingsplaner. For hvert barn som ikke lenger kan bo hjemme hos sine...

Innspill til R-bup og Norce – Grunnmodell for hjelpetiltak

Merethe Løland har deltatt med innspill til R-bup og Norce i et møte om grunnmodell for hjelpetiltak. Hjelpetiltakene hadde temaer som: Forstå ungdommen bedre, struktur i hverdagen, samarbeid og konflikt. Utfordringer OBF løftet opp i dette møtet var: - hvilke...

Nyhetsbrev 2/24

Nyhetsbrev 2/24

Kjære medlem i OBF Vi vil i dette nyhetsbrevet informere deg om vårt kommende Landsmøte (LM). LM avholdes søndag 26.mai kl. 16.00 og vil foregå digitalt. Viktige datoer i forbindelse med LM: Innkalling sendes ut 17. mars Frist for innsending av saker til behandling av...

Innspill til ekspertgruppe – valg av fosterhjem

Innspill til Bufdir sin ekspertgruppe - valg av fosterhjem Utfordringsbildet når det gjelder bvtj sitt arbeid:   for lite systematisk og strukturert arbeid fra bvtj sin side når det gjelder involvering av barn og foreldrene i arbeidet, når det gjelder informasjon om...

Vold i familier

Bufdir inviterte OBF til et møte om hvordan barneverntjenesten jobber når det gjelder vold i familier. Noen av spørsmålene vi skal svare på er: hva vurderer dere fungerer godt i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier som er utsatt for vold? hva vurderer...

Søsterorganisasjon i Sverige

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) har hatt møte med en mamma fra Sverige i håp og tro om at vi kan bidra til å opprette en søsterorganisasjon i Sverige. Vi i OBF er takknemlige for anledningen vi har fått til å kunne bistå i å bygge opp en organisasjon i...

Nyhetsbrev 1/24

Nyhetsbrev 1/24

Kjære medlemmer i OBF! Vi i OBF vil sende ut nyhetsbrev hver 4-6 uke fremover. Vi vil skrive litt om hva vi holder på med og informere medlemmer om aktuelle saker. OBF jobber for tiden med: Evaluering av barnevernsreformen: Barnevernsreformen gjorde sitt inntog i...