OBF er nå representert av Ronny Emil Jakobsen og Ina Krefting Taug under Fosterhjemskonferansen 2018 arrangert av Norsk Fosterhjemsforening.

Utfordringer og løsninger for fosterhjemmene er hovedtemaer. Konferansens første dag har særlig tatt opp utilsiktede flyttinger og samarbeidet mellom fosterforeldre og foreldre, Brobyggerprosjektet.

Imorgen vil OBF delta som innleder i en paneldiskusjon om «Ansvar og veien videre for fosterhjemsarbeidet».