Innspill til ekspertgruppe – valg av fosterhjem

Innspill til Bufdir sin ekspertgruppe – valg av fosterhjem Utfordringsbildet når det gjelder bvtj sitt arbeid:   for lite systematisk og strukturert arbeid fra bvtj sin side når det gjelder involvering av barn og foreldrene i arbeidet, når det gjelder...
Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Det snakkes så mye om fysisk sykdom, helse som er synlig for “det blotte øye”. Men hva med vår psykiske helse? En holistisk tilnærming til helse inkluderer både den fysiske og psykiske helsen. Det vil si, at begge deler må være i orden for at mennesket som en helhet skal ha det bra. Dersom en av delene er i ubalanse, vil den andre delen bli påvirket.