Høringssvar Nou 2018:18

Høringssvar Nou 2018:18

Vi i OBF er glad for det grundige arbeidet utvalget har utført på vegne av tidligere Barne-og likestillingsdepartementet. Vi mener det er viktig at det er gode rammebetingelser for dem som velger å bli fosterforeldre. Samtidig som vi reagerer på at det gjennomføres...