Høringssvar Barnevernlov

Organisasjonen for barnevernsforeldre(OBF) er svært kritiske i forslaget til ny barnevernlov.
Forslaget er slik vi ser det en trussel mot retten til familieliv og til rettssikkerheten vår.
Vi hadde så mange ønsker for den nye loven som i svært liten grad har blitt inntatt i loven.
Norges barnevernsforeldre er virkelig provoserte!
Vi i OBF har jobbet i flere uker med å utarbeide et klart og tydelig svar på dette så urimelige forslaget til ny barnevernlov.
Vi er skuffet og svært engstelige for utviklingen barnevernet er i.

Her kan du lese vårt høringssvar

Høringssvar PDF….