Aktuelt

Frivillige og medlemmene våre

 Vi som organisasjon er avhengig av frivillige for å gi gode tilbud til medlemmene våre. Lurer du på hvordan det er å være frivillig i OBF, hva du kan bidra med og hva vi trenger hjelp til? Lytt til episoden så får du svar. Og om du lurer på noe mer, kontakt vår...

Min trygghet

Merethe og Renate drøfter litt rundt hva som er trygghet for dem, og hvilke behov vi har for trygghet.

Meg og mine merkedager

Merethe og Renate snakker om hvordan merkedager og familiehøytider kan oppleves uten barna, og hvordan man best mulig kan håndtere disse dagene.

Mamma og pappa på avstand

Det finnes ingen fasit på hvordan være foreldre på avstand, og vi har alle våre unike erfaringer og årsaker for å gjøre de valgene vi gjør. Merethe og Renate snakker litt om egne og andres erfaringer, og oppfordrer samtidig barnevernstjenestene til å jobbe mer for å...

Landsmøte 2022

Landsmøtet for 2022 går av stabelen på Gardermoen den 15/5. Her får du informasjon om hvordan landsmøtet er langt opp, både i forkant og på selve dagen.

Interessepolitisk rådgiver i 50 % stilling

OBF er en nasjonal organisasjon, som jobber for at familier i kontakt med barnevernet får den hjelpen de har behov for. Vi ønsker å heve kvaliteten på barnevernet gjennom dialog med berørte, med fagfelt, myndigheter, politikere og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger. Vi arbeider både politisk for å bedre familiens rettsikkerhet og inn mot enkeltfamilier i behov for støtte og hjelp.

Tilsyn under samvær

De fleste synes i dag å ha tilsyn under samvær, men er det egentlig nødvendig i alle tilfellene? Merethe og Renate snakker litt om hva som skal ligge i mandatet, samt egne erfaringer.

Kjære MAMMA

Kjære MAMMA

                                       Kjære MAMMA😊 I dag er det faktisk din dag! Du har skapt et liv, eller flere. Du har næret og vernet barnet ditt i 9 måneder, 2 år, 8 år, 16 år, eller hvor lenge du har gitt alt. Du har født, ammet, skiftet, så lenge du fikk lov....