Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelsen?

OBF v/Beate Kvammen deltok i webinaret til SOS-barnebyer “Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelse?” der det settes søkelys på forskning, foreldrenes egne opplevelser og fagfolks arbeid med oppfølgingsplaner. For hvert barn som ikke lenger kan bo hjemme...
Nyhetsbrev 2/24

Nyhetsbrev 2/24

Kjære medlem i OBF Vi vil i dette nyhetsbrevet informere deg om vårt kommende Landsmøte (LM). LM avholdes søndag 26.mai kl. 16.00 og vil foregå digitalt. Viktige datoer i forbindelse med LM: Innkalling sendes ut 17. mars Frist for innsending av saker til behandling av...

Vold i familier

Bufdir inviterte OBF til et møte om hvordan barneverntjenesten jobber når det gjelder vold i familier. Noen av spørsmålene vi skal svare på er: hva vurderer dere fungerer godt i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier som er utsatt for vold? hva vurderer...

Søsterorganisasjon i Sverige

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) har hatt møte med en mamma fra Sverige i håp og tro om at vi kan bidra til å opprette en søsterorganisasjon i Sverige. Vi i OBF er takknemlige for anledningen vi har fått til å kunne bistå i å bygge opp en organisasjon i...