10. september blir en historisk dag! Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) skal offentliggjør dommen i den mye omtalte Lobben-saken som falt allerede 27.mai. For det første er det svært få saker som blir behandlet i Storkammeret slik denne saken har blitt. For det andre vil saken unektelig få konsekvenser for norske myndigheter.

Skulle Norge få medhold i saken vil svært mange miste tilliten til domstolen både her hjemme og ellers ute i Europa.
Får Lobben eller folket medhold må man håpe norske myndigheter tar dommen til etterretning og endrer praksis for å ivareta artikkel 8 i emk på en bedre måte. Mange om ikke alle sakene dreier seg om krenkelser etter art 8.

OBF reiser ned til Strasbourg og EMD for å følge offentliggjøringen på nærthold, og for å vise sympati for de som er rammet av krenkelser.

Vi ønsker oss mer ydmykhet, lærevillighet, evne til å innrømme feil, systemforbedring, offentlig inngripen også ovenfor ansatte som bryter lov, retningslinjer eller forskrifter. Vi ønsker oss mindre arroganse fra våre myndigheter når vi varsler om krenkelser.

Følg oss gjerne på twitter: MeretheOBF og på snap: bvforeldreneobf