Med en barnevernssak følger det også med inngripen fra flere instanser på kjøpet.

Hvordan forholder vi oss til dette.

Lytt til Merethe og Renates erfaringer med dette.