Merethe og Renate snakker om egne erfaringer med fosterhjem fra foreldreperspektiv, både ordinær plassering, og i slekt/nettverk.