Publisert av Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway Fredag 11. januar 2019

 

Fra dagens møte i Oslo med leder i OBF Merethe Løland og Elin P. Gregusson. Vellykket møte der videre samarbeid ble drøftet. De 2 avsatte timer ble til 4 og spennende ting vil nå skje fremover. Vi har åpenbart felles mål med delvis ulik tilnærming. Vi respekterer hverandres ståsted og har avtalt et nytt møte der flere vil trekkes inn.