Vi opplever det som litt vanskelig at både kommersielle og ideelle
aktører er puttet inn i en felles betegnelse,- private. Det vil i
mange tilfeller være nokså stor forskjell på hvilke tjenester de
tilbyr og hvordan disse aktørene jobber. Notatet tar for seg mange
svært viktige utfordringer og oppleves i bunn og grunn som et godt
notat.

Les vårt høringssvar …

Høringssvar-rammevilkår-for-private-tjenesteyterer-i-barnevernet

Høringsnotat-rammevilkar-for-private-tjenesteytere-i-barnevernet