Bulgarsk-Norsk forening
Organisasjonen for barnevernsforeldre
Lørdag 18.01 2020 kl. 14:00
Torggata 1. 0181 OSLO

 

Informasjonsmøte med Organisasjonen for barnevernsforeldre Bulgarsk-norsk forening inviterer alle til et møte med Organisasjonen for barnevernsforeldre Representanter fra Organisasjonen for barnevernsforeldre vil fortelle om organisasjonens arbeid og oppgaver.

Organisasjonen for barnevernsforeldre er en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barn plassert i Barnevernet. Organisasjonen jobber IKKE for Barnevernet og er IKKE en del av Barnevernet.

De som vil være med må melde seg ved å sende sms til : Nikolay Gerov (telefon 91352578 ). Det er begrenset antall plasser (19 plasser).

Hjertelig velkommen

Informasjonsmøte vil være på norsk med tolking til bulgarsk.

Møte er gratis og åpen for alle.

Program

Vi møtes kl. 13:45 på adressen (Torggata 1, 0181 Oslo).

Informasjonsmøtet vil være fra 14:00 til 15:45

14:00-15:15 presentasjon med informasjon

15:15-15:45 mulighet for å stille spørsmål

Deretter vil vi sitte og drikke kaffe på Kaffistova fra kl. 16:00 til 17:00

(adresse: Rosenkrantz’ gate 8, 0159 Oslo).

Representantene fra Organisasjonen for barnevernsforeldre vil ikke være til stede på Kaffistova.