Vi forstår at fosterforeldre kan oppleve det vanskelig å sende et barn på samvær. Men det er en helt umulig tanke at fosterforeldre skal kunne overprøve juridiske og faglige begrunnede beslutninger og få ansvar for vurderinger med store konsekvenser for barnets liv.

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) skal jobbe for at familier i kontakt med barnevernet får den hjelpen de har behov for. Vi ønsker å bidra til å heve kvaliteten på barnevernets arbeid gjennom dialog med familie, nettverk og fosterforeldre, med fagfelt, myndigheter, politikere og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger.

De siste månedene har vi merket en tilspissing i kommunikasjonen fra fosterforeldre, der de fremstår som i konflikt med «resten av verden». Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot barn som ikke ønsker å dra på samvær, og fosterforeldre som opplever at de står alene mot «hele verden» i sitt forsøk på å ivareta barna.