I kjølvannet av NRK sin dokumentarserie «Instukids», har vi fått en del meldinger fra fortvilte mennesker, med en eller annen tilknytning til barn som oppholder seg på institusjon. Først og fremst vil vi uttrykke vår absolutt sterkeste medfølelse til både de unge og til deres foreldre og øvrig familie. Vi forstår at dere nå befinner dere i en ekstremt krevende situasjon, preget av sorg, sinne, frustrasjon og ikke minst redsel. Vi føler virkelig med dere på alle tenkelige og utenkelige måter.

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22.juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og finne alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov. Kilde: Barnevernsinstitusjonsutvalget

Utredningen ble overlevert barne- og familiedepartementet 26.oktober 2023.  I den forbindelse ble utredningen sendt på høring med høringsfrist i januar 2024.

I tiden etter dette har barne- og familieministeren vært utrolig opptatt av å samle alle gode, kloke og modige krefter for å finne gode, trygge og varige løsninger for de alle mest sårbare barna våre.

Vi opplever også et enormt engasjement på vegne av de unge som nå oppholder seg på institusjoner landet over, og det er vi utrolig takknemlige for. OBF oppfordrer dere til å benytte kraften og energien til å fremsette forslag til gode, trygge og varige løsninger for barna det gjelder. Vi har alle nå en god anledning til å bidra til å løse denne institusjonskrisen en gang for alle- så nå oppfordrer vi alle kloke og energiske krefter om hjelp til å komme med konkrete forslag til løsninger. Vi vet at bak den smerten, frykten og engstelsen dere har for barna deres, så kan nøkkelen til en bedre tilværelse finnes.

Vi tar gjerne imot forslag på epost: post@barnevernsforeldrene.no

SE DOKUMENTAREN VED Å KLIKKE HER!