Dette er og blir en viktig og historisk dag! Europas dom mot Norge er knusende.

Nå begynner arbeidet med å påse at menneskene i de riktige og viktige posisjonene setter igang arbeidet med å skape endringene som er helt nødvendige for å få slutt på krenkelsene! Heia Trude Lobben ❤️.

Hvert år 10.09 skal det flagges hjemme hos meg og forhåpentligvis i mange 1000 hjem 🇳🇴🥳!