Innsjekking etter kl 14/15 på Quality airport hotell Sola
Forberedelse til LM i plenum 1600-1800
Felles middag for alle deltagere kl 1900 lørdag

Felles frokost
Utsjekk innen kl 1145
Landsmøte fra 1100 – 1600

Det er selvsagt opptil hver enkelt om dere vil delta på felles middag, frokost og forberedelsene til LM, dersom dere ikke ønsker å delta er det bare å si ifra slik at vi får bestilt riktig antall.

Arrangementer i regi av OBF er selvsagt rusfrie.

Saker til behandling på Landsmøte:
1.konstituering
godkjenning av innkalling
godkjenning av saksliste
valg av ordstyrer og referent
valg av tellekorps
valg av 2 som skal skrive under protokollen
godkjenning av forretningsorden (taletid med mer)

2.Årsberetning for OBF fra2017 og første del av 2018
3.Regnskap for 01.10.16-31.03.2018
4.Utviklingsplan for 2018-2020
5.Vedtektsendringer
6.Rammebudsjett for 2018 (revidert) og rammebudsjett for 2019 og 2020
7.Forslag til resolusjon fra Landsmøte
8.Valg av hovedstyret for kommende 2 år
9.Valg av valgkomite.

Gjeldene vedtekter finner dere på www.barnevernsforeldrene.no