Søndag 26. Mai avholdt Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) sitt siste Landsmøte i denne omgang. Fra nå skal OBF avholde Årsmøter istedenfor.  

De største endringene under dette Landsmøtet handler i all hovedsak om vedtektene og den politiske plattformen. Vi har i stor grad tilpasset den politiske plattformen, de arbeidsoppgavene vi faktisk gjør, fremfor våre visjoner. Det er viktig at vi ikke gaper for høyt i forhold til våre mål, samtidig som vi selvsagt skal ha skyhøye ambisjoner. Det er ikke nødvendigvis gjennom politisk plattform man synliggjør sine ambisjoner best.  

Vedtektene ble også endret noe, formålsparagrafen vår ble endret betraktelig.  

 

Fra: OBF sitt formål er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det.  

Til: Innhente kunnskap og erfaringer fra barnevernsfeltet (foreldre, fosterforeldre, barn og barnevernet) og formidle dette videre til myndigheter, politikere, fagfelt og andre organisasjoner vi samhandler med, for å bidra til at barnevernet skal bli best mulig for familier.  

 

OBF skal være en støtte for foreldre, blant annet gjennom støttesamtaler og nettverksarbeid. 

OBF skal jobbe for å løfte helseperspektivet inn i arbeidet med familier i kontakt med barnevernet. 

En formålsparagraf som i større grad enn tidligere sier noe om hva vi faktisk driver med.  

Styret ble også endret. Styremedlem Svein Westrheim ble takket av etter nær 8 år i styret vårt. Utallige timer dugnad har blitt nedlagt, en enorm innsats og mange opplevelser har vi skapt sammen, både i Arendal, gjennom styremøter, gjennom nettverksmøter, reise rundt i Nord-Norge og mange flotte samlinger har vi vært på. Varamedlem Christina Ormshammer takket også for seg etter Landsmøtet.  

 

Her kommer en flott presentasjon av hele styret i OBF, nye som gamle 😊 

 

Jeg heter Jenny Gulbrandsen og er styreleder i OBF. Det har jeg vært i en periode allerede og nå 26. mai 2024 ble jeg valgt inn for to nye år. Tusen takk for tilliten!  

Jeg har fire barn og er gift. Det eldste barnet mitt har bodd i familiefosterhjem de siste seks årene og er nå på ettervern. Jeg bor og jobber i Arendal, og har i tillegg et småbruk med mange forskjellige dyr. 

Min motivasjon til å sitte i styret kommer fra at da jeg første gang kom i kontakt med barnevernet fikk jeg sjokk over måten jeg ble møtt på, det var så ille at jeg ønsker å endre måten barnevernet arbeider på og bidra til at ingen opplever å gå gjennom en barnevernssak og føle seg så liten som det vi følte oss da det stod på som verst. 

 

 

 

Jeg heter Beate Kvammen – styremedlem

Min motivasjon for å jobbe aktivt og være styremedlem i OBF, kommer fra personlige erfaringer med utfordringer rundt omsorgsovertakelse, samvær og gjenforening. 

Jeg opplever at utfordringene er mye av det samme for de aller fleste foreldre, der vi ofte blir satt på sidelinjen av våre barns liv. Dette har gitt meg motivasjon til å jobbe for gode støtteordninger for barnevernsforeldre, og å samarbeide med andre organisasjoner, etater og stiftelser for å forbedre tjenestene og rettsikkerheten i barnevernssaker. 

Jeg takker medlemmene i OBF for at dere har gitt meg tillit å ha styreverv enda et år. 

 

 

 

Æ hete Terese Geirsdatter Hummelvoll – styremedlem

Min motivasjon for å være me som styremedlem i OBF e å hjelpe andre i samme situasjon me å dele mine erfaringer ift omsorgsovertakelse, veien videre og bidra me at ivaretakelse av foreldrene ska bli bedre og at vi må bli bedre hørt av barnevernet. 

Vil også gjerne være en støtteperson for foreldrene ifb me barnevernet. 

Takker for tilliten me å være i styret. 

 

 

 

 

 

Hei mitt navn er Åse Olsen – NYTT styremedlem.

Jeg har vært medlem i OBF fra start. Jeg har 3 barn 23, 22 og 9år hvor de 2 eldste har vært plassert i 4 år utenfor hjemmet. Jeg har veldig lyst å sette fokus på ettervern da dette er noe vi skulle hatt noen ikke fått fortalt vi har krav på. Jeg har god fartstid og mye kunnskap fra a til å når det gjelder omsorgsovertakelse, samvær og etter hjemkomst, som kan bidra til å endre noe.

 

 

 

 

 

 

Hei. Mitt navn er Catrine Jondal – NYTT varamedlem

Er 36 år og bor på Moi i Rogaland. Jeg har en sønn på 14 år som har bodd i samme fosterhjem i snart 11 år. Har erfaring med fylkesnemnda, tingrett, lagmannsretten og samtaleprosess. Har gått fra å ha samvær 4 timer hver 8 uke til å ha en helg i måneden. Motivasjonen min er å dele mine erfaringer med det jeg har opplevd i kontakt med barnevernet.

 

 

 

 

 

Tusen takk til alle dere som deltok på Landsmøte, til dere som bidrar med spørsmål, innspill, ideer og tanker om hva vi bør gjøre mer av og som deler deres såre og vanskelige historier med oss! Vi ses snart igjen <3