Det finnes ingen fasit på hvordan være foreldre på avstand, og vi har alle våre unike erfaringer og årsaker for å gjøre de valgene vi gjør.

Merethe og Renate snakker litt om egne og andres erfaringer, og oppfordrer samtidig barnevernstjenestene til å jobbe mer for å bruke foreldrene som ressurser der det er mulig.