Merethe og Renate snakker om hvordan merkedager og familiehøytider kan oppleves uten barna, og hvordan man best mulig kan håndtere disse dagene.