Vi er igang med nettverksmøter i Bergen.
Møtene er åpne for alle foreldre som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg eller er i ferd med å få det. Møtene skal fungere som en støtte og som et tilbud til foreldre som har opplevd det å bli fratatt omsorgen for sine barn og et forum for å gi råd eller hjelp til noen i en vanskelig tid.

På møte vil du treffe styremedlem Svein Westrheim og andre foreldre som har opplevd å bli fratatt omsorgen.

Det er også mulig å ta med seg en venn, dersom det er vanskelig å komme alene, eller ringe Svein for en førsamtale på 920 83 062

Vi ønsker hjertelig velkommen til nettverksmøte i Bergen 😊

Med vennlig hilsen
Styret i OBF

Last ned PDF ….